Інформація 17.11.2014. | Щирець – старовинне мiстечко Львiвщини
Цікаві статті

Жимолость їстівна

Жимолость їстівна, корисні[...]

Гумі

Гумі, або Лох[...]

Папайя

Папайя (або хлібне[...]
Наша кнопка
Сайт Щирця
Допомога сайту
Календар свят і подій
Географія відвідувань
Курс валют
Загружается информеры для сайта от kurs.com.ua

1520 Переглядів

ДФС України роз’яснила окремі особливості електронного адміністрування ПДВ

ДПІ у Пустомитівському районі повідомляє, що Державна фіскальна служба України у листі від 26.09.2014 р. №4137/6/99-99-19-03-01-15 роз’яснила деякі питання, які пов’язані із запровадженням з 1 січня 2015 року системи електронного адміністрування ПДВ.
Зокрема:
– надміру зараховані кошти на рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ можуть бути використані надалі для сплати сум податкових зобов’язань, визначених у податковій декларації з ПДВ;
– на автоматичне бюджетне відшкодування зможуть розраховувати лише особи, які отримуватимуть його згідно з п.200.19 ст.200 Податкового кодексу України. Для інших осіб суми від’ємного значення з ПДВ зараховуватимуться до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду;
– неможливо перенести залишки (неповернені суми) ПДВ, задекларовані до бюджетного відшкодування у рахунок майбутніх платежів або на рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ. Інакше це б порушувало одне з основних правил запровадження електронного адміністрування ПДВ, а саме відповідність сум нарахованого і сплаченого ПДВ;
– суми бюджетного відшкодування, заявлені платниками ПДВ за звітні (податкові) періоди до 1 січня 2015 року, підлягають відшкодуванню у порядку, встановленому відповідно до ст. 200 ПКУ в редакції, що діяла станом на 31 грудня 2014 року;
– вартість постачання товару з метою оподаткування ПДВ не зможе бути меншою за вартість придбання. Зроблено це для того, щоб уникнути мінімізації податкових зобов’язань із ПДВ. Якщо вартість постачання товару нижча від вартості його придбання, то платник повинен буде визначити свої податкові зобов’язання виходячи з вартості придбання такого товару.

З 1 січня 2015 року запрацює електронне адміністрування ПДВ

ДПІ у Пустомитівському районі повідомляє, що Постановою КМУ від 16.10.2014 р. №569 «Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість» затверджено Порядок електронного адміністрування ПДВ (далі – Порядок №569) та встановлено, що рахунки платників у системі електронного адміністрування ПДВ будуть відкриватися у Державній казначейській службі (далі – ДКС).
Електронне адмініструванняПДВ буде запроваджуватись та діяти наступним чином:
1. Державна фіскальна служба (далі – ДФС) до 15 грудня 2014 р. передасть Державній казначейській службі реєстри платників ПДВ.
2. Державне казначейство до 25 грудня 2014 р. автоматично на безоплатній основі відкриє електронні рахунки всім зареєстрованим платникам ПДВ згідно із реєстрами.
3. Операції з використанням електронного рахунку будуть здійснюватися з 1 січня 2015 року.
4. Податкові накладні з 1 січня 2015 року в паперовому вигляді не будуть виписуватися. Податкові накладні та розрахунки коригування до них будуть оформлятися лише в електронній формі.
5. В Єдиному реєстрі податкових накладних з 1 січня 2015 року слід реєструвати всі податкові накладні та розрахунки коригування до них без винятку.
6. В Єдиному реєстрі податкових накладних з 1 січня 2015 року можна буде зареєструвати податкову накладну та розрахунок коригування до неї лише за наявності на електронному рахунку платника зарезервованої суми ПДВ під цю накладну чи розрахунок. Ця сума податку обчислюється за формулою.
Таким чином, для започаткування електронного адміністрування ПДВ платникам доведеться перерахувати певну суму коштів з поточного рахунку на рахунок в системі електронного адміністрування ПДВ.
7. Суму ПДВ, на яку платник податку має право зареєструвати податкову накладну та/або розрахунок коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних буде визначати Державна фіскальна служба, а для платника податку система електронного адміністрування ПДВ передбачає можливість отримувати інформацію про стан свого рахунку в такій системі та рух коштів на ньому, а також суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних.
8. ДФС на підставі поданих декларацій складає реєстр, в якому зазначаються назва або прізвище, ім’я та по батькові платника податку, податковий номер або номер та серія паспорта (для фізичних осіб – підприємців, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), індивідуальний податковий номер платника податку та сума податку за звітний період, що підлягає перерахуванню до бюджету та/або на спеціальний рахунок. Реєстр, не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення граничного строку сплати податкових зобов’язань, надсилається до ДКС.
9. На підставі таких реєстрів ДКС не пізніше останнього дня строку, встановленого Податковим кодексом України для самостійної сплати податкових зобов’язань, сплачує з електронних рахунків платників їх податкові зобов’язання з ПДВ до бюджету (чи суми на спеціальний рахунок сільгоспвиробника – спецрежимника).
У разі недостатності коштів на електронному рахунку для сплати зобов’язань, платник податку перераховує на електронний рахунок необхідні кошти з власного поточного рахунку.
10. Податкові зобов’язання, визначені документальними перевірками чи в зв’язку з поданням уточнюючого розрахунку, та штрафні санкції і пеня будуть сплачуватись платником податку лише з поточного рахунку.
11. Розрахунок коригування до податкової накладної, що передбачає зменшення суми компенсації вартості товарів постачальнику, буде складатись постачальником, а реєструватись в Єдиному реєстрі податкових накладних – покупцем (отримувачем).

Оподаткування доходів у вигляді процентів

ДПІ у Пустомитівському районі нагадує платникам, що з 3 серпня 2014 року вступив в дію Закон України вiд 4 липня 2014 року № 1588-VII «Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України щодо пасивних доходiв», вiдповiдно до якого до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, дохiд у виглядi процентiв, який оподатковується за ставкою 15 вiдсоткiв.
Зазначена ставка податку застосовується, зокрема, до доходiв у виглядi процентiв, нарахованих на суму поточного або вкладного (депозитного) банкiвського рахунка; процентного або дисконтного доходу за ощадними (депозитними) сертифiкатами; процентiв на вклад (депозит) члена кредитної спiлки у кредитнiй спiлцi; плати (вiдсотка), що розподiляється на пайовi членськi внески членiв кредитної спiлки.
При цьому слiд звернути увагу, що до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються доходи у виглядi процентiв на поточнi банкiвськi рахунки, за якими на користь фiзичних осiб здiйснюються виключно виплати заробiтної плати, стипендiй, пенсiй, соцiальної допомоги та iнших передбачених законом соцiальних виплат.
Податковим агентом платника податку пiд час нарахування на його користь доходiв у виглядi процентiв є особа, яка здiйснює таке нарахування. Податковi агенти (банки, кредитнi спiлки), якi нараховують доходи у виглядi процентiв, сплачують (перераховують) до бюджету загальну суму податку за ставкою 15 вiдсоткiв.
Також податковим агентом у податковому розрахунку, подання якого передбачено п.п. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу України, вiдображається загальна сума нарахованих у звiтному податковому перiодi доходiв та загальна сума утриманого з них податку. При цьому у податковому розрахунку не зазначається iнформацiя про суми окремого банкiвського вкладного (депозитного) або поточного рахунка, ощадного (депозитного) сертифiката, вкладу (депозиту) члена кредитної спiлки у кредитнiй спiлцi, суми нарахованих процентiв, а також вiдомостi про фiзичну особу — платника податку, якiй нарахованi такi доходи.
Податковi агенти (банки, кредитнi спiлки), якi нараховують доходи у виглядi процентiв, сплачують (перераховують) до бюджету загальну суму податку та вiдображають її у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ.

Близько 7 тисяч послуг надали фахівці Центру обслуговування платників Пустомитівщини

З початку 2014 року фахівці ДПІ у Пустомитівському районі в Центрі обслуговування платників надали 6940 адміністративних послуг.
Найбільше до ЦОП зверталися за наданням таких послуг (довідок):
– 2613 реєстраційних номерів облікової картки платника податків;
– 190 довідок про зняття з обліку платників єдиного внеску;
– 292 довідок про взяття на облік платника податків;
– 228 довідок про відсутність зі сплати податків, зборів платниками податків,
які припиняють підприємницьку діяльність;
– 485 довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію);
– 38 витягів платника ПДВ;
– 64 торгових патенти;
– 384 реєстрація платника єдиного податку;
– 384 надання витягу платника єдиного податку;
– зареєстровано 485 книг обліку доходів платника єдиного податку;
– 466 довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами доходів і зборів;
– зареєстровано 101 реєстраторів розрахункових операцій;
– зареєстровано 860 книг обліку розрахункових операцій;
– зареєстровано 267 розрахункових книг;
– внесено 15 установ до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
Крім того, працівниками інспекції протягом трьох кварталів прийнято понад 21 тисяч податкових декларацій та розрахунків.
У Центрі обслуговування платників оформлено інформаційні та тематичні стенди із необхідною інформацією. Ознайомитись з останніми змінами податкового законодавства можна з екрану монітору, що розміщений у ЦОП. Для зручності платників забезпечено доступ до мережі Інтернет, обладнані місця для заповнення звітності та очікування. Для вивчення громадської думки про роботу ЦОП встановлено скриньки для заяв та пропозицій.

До бюджету Пустомитівського району надійшло понад 800 тис. грн. плати за ліцензії

Протягом січня-жовтня 2014 року платники податків, які перебувають на обліку в ДПІ у Пустомитівському районі, сплатили до місцевого бюджету 819,4 тис. грн. плати за ліцензії на право оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що на 48,4 тис. грн. перевищує планові показники.
Нагадаємо, що платник має надати за місцем здійснення діяльності документи, необхідні для отримання ліцензії на право реалізації цих товарів, детальний перелік яких розміщено на інформаційних стендах у ЦОП.


Поширте та додайте в закладки

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Пошук
Custom Search
Натисніть
Календар публікацій
Травень 2021
П В С Ч П С Н
« Кві    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Стрічка новин

Оголошення

ОГОЛОШЕННЯ Всім, хто бажає придбати книгу[...]

Оголошення

Оголошення У неділю, 28 жовтня 2018 року, о[...]

Єдиноборства

Щирецькі чемпіони  За підтримки Громадської організації[...]

Аргентина 2018

Олімпійське срібло у Оксани Чудик  З[...]

Вільна боротьба

Пам’яті Олекси Довбуша У місті Коломиї[...]
Новини податкової

Інформація 12.05.2021-3

ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ РРО   Львівська державна податкова[...]

Інформація 12.05.2021-2

Соціальна підтримка платників податків на період[...]

Інформація 12.05.2021

Платники податків міста Львова за[...]
Погода
Погода в Україні
Музичний плеєр

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Хто онлайн
3 Гостей, 1 Робот
Рекомендуємо!